Wat is oefentherapie?

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, ontwikkeld door Marie Cesar, gericht op de behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Mensen lopen, staan, zitten, staan op. Mensen bukken, tillen, springen, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Maar niet al die gewoonten zijn goed voor het lichaam!

De basisgedachte van de oefentherapie Cesar is:

  • dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te wijzen
  • dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces
Doel
Het doel van oefentherapie Cesar is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders - strikt persoonlijke - bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met de bepaalde situatie waarin een ieder zich bevindt (leef- en beroepsomstandigheden).

Werkwijze

Bij verwijzing van een arts:
Nadat u een afspraak met ons heeft gemaakt volgt als eerste een vraaggesprek om de klacht(en) goed in beeld te krijgen. We vragen hierbij uitgebreid naar het verloop van de klachten, uw ziektegeschiedenis en de samenhang van de klacht met uw dagelijkse bezigheden. Hierna volgt een lichamelijk onderzoek, om te bekijken wat de oorzaak van de klachten zou kunnen zijn. U wordt gevraagd meerdere bewegingen uit te voeren, eventueel gevolgd door aanvullende (spier)testen. Na dit onderzoek wordt met u een persoonlijk behandeldoel vastgesteld en hierbij wordt een behandelplan gemaakt. In de daaropvolgende behandelingen gaat u met gerichte oefeningen aan de slag. Dit kunnen oefeningen zijn om uw houding te verbeteren, om spieren te ontspannen, te rekken of te versterken of om bepaalde delen van uw lichaam een grotere bewegingsmogelijkheid te geven. Tevens leert u dus uw houdingen en bewegingen te corrigeren tijdens uw dagelijkse activiteiten waardoor het lichaam optimaal belast wordt.

Bij directe toegankelijkheid zonder verwijzing:
Voor het onderzoek zoals hierboven beschreven vindt er eerst een screening plaats. In dit vraaggesprek wordt gekeken of dat u bij de oefentherapeut op de juiste plaats bent voor behandeling. Verder wordt er gekeken of dat er geen aanwijzingen zijn voor aandoeningen die nader specialistisch onderzoek vragen. In dat geval wordt u geadviseerd eerst een bezoek aan de huisarts te brengen. Eventueel kan daarna toch begonnen worden met de therapie. De werkwijze na de screening is gelijk aan bovenstaande tekst.

© 2008 - 2018 Beter in Beweging | Website door LaatR.IT | Inloggen