Artsen Info

Mensen kunnen op uw verwijzing bij ons onder behandeling komen of sinds 1 juli 2008 ook op eigen initiatief via Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO). Verwijzing naar een oefentherapeut is geïndiceerd in geval van:

 • houdings- en bewegingsafwijkingen
 • klachten aan het bewegingsapparaat die voortkomen uit een chronische overbelasting van het lichaam
 • klachten die recidiverend zijn of chronisch (wordende) klachten die langer dan 3 maanden aanwezig zijn
Hieronder vind u een indicatiewijzer voor Oefentherapie Cesar.

INDICATIES OEFENTHERAPIE CESAR

 • de behandeling van klachten bij houding- en bewegingsafwijkingen, al dan niet veroorzaakt door afwijkingen aan het skelet, bv. nek-, schouder- en rugklachten (o.a. scoliose), heupklachten en spanningshoofdpijn
 • bestrijden van beroepsklachten
 • de verbetering van houdings- en bewegingsafwijkingen ter voorkoming van (beroeps)klachten
 • de verbetering van ademtechniek, bv. bij cara en hyperventilatie
 • de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals hernia, ischias en uitstralende zenuwpijnen, ziekte van parkinson, m.s.
 • de behandeling van orthopedische aandoeningen zoals artrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann
 • de behandeling van reumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew, fibromyalgie.
 • de verbetering van de motoriek van kinderen met achterstand in de motorische ontwikkeling
 • revalidatie
 • RSI / KANS
 • bekkenklachten
 • whiplash
Training, advies en begeleiding worden gegeven voor gezonde bewegingspatronen t.b.v. zwangeren, kinderen, ouderen, musici, sport- en werkhoudingen.

EENMALIG ONDERZOEK

De mogelijkheid bestaat om een eenmalig onderzoek aan te vragen. U kunt hierbij middels een verwijzing met de vraag tot eenmalig oefentherapeutisch onderzoek, een verzoek indienen. Wij doen dan een onderzoek en beoordelen of de persoon met zijn/haar klachten en/of beperkingen door een oefentherapeut Cesar in behandeling genomen kan worden. Hierna volgt een onderzoeksverslag of telefonisch overleg over wat volgens de oefentherapeut de juiste werkwijze kan zijn.
Twijfelt u of een bepaalde klacht of diagnose thuishoort in de behandeling door een oefentherapeut, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen voor overleg.


© 2008 - 2018 Beter in Beweging | Website door LaatR.IT | Inloggen